Här hittar du Biosfärens styrelsemötens protokoll från 2019, äldre protokoll hittar du i Biosfärens skåp, be någon styrelsemedlem visa dem!

Pöytäkirja 1/2019

Pöytäkirja 2/2019

Pöytäkirja 3/2019

Pöytäkirja 4/2019

Pöytäkirja 5/2019

Pöytäkirja kevätkokous/2019

Pöytäkirja 6/2019

Pöytäkirja 7/2019

Pöytäkirja 8/2019

Pöytäkirja 9/2019

Pöytäkirja 10/2019

 

Advertisements