Här hittar du Biosfärens styrelsemötens protokoll från 2018, äldre protokoll hittar du i Biosfärens skåp, be någon styrelsemedlem visa dem!

Protokoll 1/18 15.1. Kokous 1

Protokoll 2/18 1.2. Kokous 2

Protokoll 3/18 17.2. Kokous 3

Protokoll 4/18 6.3. Kokous 4

Advertisements