Yhdenvertaisuusongelmat

Jos olet kokenut ongelmia yhdenvertaisuuden toteutumisissa Biosfäärin toiminnassa tai tapahtumissa, ota yhteyttä ja kerro alla olevalla e-lomakkeella tilanteesta. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti yhdenvertaisuusvastaavamme toimesta. Tarvittaessa ilmoituksista saatetaan puhua myös hallituksen kokouksessa, mutta täysin anonyyminä ja luottamuksellisesti. Pidetään huoli siitä että kaikilla on hyvä olla.


Om du har haft problem med förverkligandet av jämställhet i Biosfärens verksamhet eller evenemang, ta kontakt och berätta om det med följande blankett. Meddelanden hanteras konfidentiellt av vår jämställdhetsansvariga. Vid behov kan meddelanden tas upp i styrelsens möte, men då totalt anonymt och konfidentiellt. Vi tar alla hand om att alla har det bra att vara.