Kontaktuppgifter

Biosfääri ry

PL 56 (Viksbågen 9)

00014 Helsingfors universitet

Du kan kontakta styrelsen via e-post (biosfaari-hallitus@helsinki.fi)

Ifall du vill informera vår fakultets studerande så kan du kontakta antingen styrelsen eller vår spokesperson (veera.m.salminen@helsinki.fi).