Hallopeder

Med hallopeder menar man studierepresentanter i universitetets förvalningsorgan. Mera information om hallopedverksamheten samt nuvarande hallopeder hittar du här.