Med hallopeder menar man studierepresentanter i universitetets förvalningsorgan. Mera information om hallopedverksamheten hittar du här.

Universitetskollegiet:
Medlem Sebastian Österman, suppleant Julius Mäkinen
Fakultetsråd:
Medlem Kialiina Tonttila, suppleant Nanni Mamia
Medlem Sebastian Österman, suppleant Julius Mäkinen
Medlem Jani Lehto, suppleant Mikko Jalo
Medlem Amanda Pasanen, suppleant Karim Pelkonen
Medlem Minna Silvennoinen, suppleant Sara Simola

Advertisements