Fukseille

Hei Fuksi! Fuksivuotesi alkaa perinteisillä Pre-orientoiville Suomenlinnassa, ja vuoden aikana tulet tutustumaan uusiin, mahtaviin ihmisiin ja näkemään millaista opiskelijaelämä tiedekunnassamme on, opintoja unohtamatta. Voi olla, että vuoden lopussa juuri sinut valitaan Superfuksiksi!


Hej gulis! Ditt gulisår börjar traditionellt med pre-orienteringsdagen i Sveaborg och under året kommer du att träffa nya, fantastiska människor och du kommer också att se hurudant studielivet i vår fakultet är, utan att glömma själva studierna. Kanske är det du, som väljs till Supergulis i slutet av året!