Biosfären

Biosfären fungerar som fakultetsförening för den bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Föreningen är grundad 2010 och i den är alla fakultetens ämnesföreningar medlemmar. Föreningens främsta uppgifter är att uppehålla kontakten mellan ämnesföreningarna, koordinera gemensam intressebevakning och förbättra och uppehålla medlemsföreningarnas kontakt utåt.

Du kan följa oss på Facebook eller Instagram!

säärilogo