Biosfären rf:s registerbeskrivning är bifogad nedan (på finska).

Biosfaari_rekisteriseloste

Eventuella frågor om dataskydd hos Biosfären riktas åt Ella Piekkari (förnamn.efternamn.helsinki.fi) som är vår dataskyddsansvarig år 2018.

Advertisements